כתובתנו : בית נצבא קומה 14, יצחק שדה 17, תל אביב | טלפון. 03-5652012 | פקס. 03-5652013
דף הבית
אודות
תחומי עיסוק
בין לקוחותינו
צוות המשרד
עדכוני פסיקה וחקיקה
פורום
דרושים
יצירת קשר
מחשוב ובקרה
מחלקה זו גוזרת ומצליבה נתונים, מפיקה דו"חות עבודה ומאפשרת לייעל את העבודה ולדווח ללקוח בתדירות ובחתכים שונים, על פי נוחותו, אודות מצב תיקיו. כמו גם, ביכולתנו ליתן צפי סכומי גבייה עתידיים.
מחלקה זו מבצעת ביקורת חקר ביצועים למשרדי החוקרים עמם אנו עובדים באופן תדיר, וזאת על ידי איש מקצוע שכל תפקידו הוא ניהול החוקרים העובדים עם המשרד תוך השבחת התוצאות וזירוז התהליכים. מטרת משרדנו הינה לחסוך בהוצאות הלקוחות.